Zapisy ruszyły na III Bieg im.Janusza Sidły!

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 18.06.2017 r. ukończą 16 lat (osoby nieletnie za zgodą prawnego opiekuna) oraz dokonają rejestracji wraz z OPŁACENIEM WPISOWEGO.

NUMER KONTA DO WPŁATY WPISOWEGO:
92 2490 0005 0000 4600 9344 9540
UKS Szopienice,
ul. Obrońców Westerplatte 30
40-336 Katowice

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 18.06.2017 r. ukończą 16 lat, oraz dokonają rejestracji wraz z OPŁACENIEM WPISOWEGO W KWOCIE:

35 zł od osoby za bieg w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2017

40 zł od osoby  za bieg w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2017

45 zł od osoby za bieg w przypadku wpłaty w przeddzień lub w dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc

Dla chętnych możliwy jest zakup koszulki biegowej w cenie 30 zł

Rejestracja na :

http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z170618
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć oświadczenie podpisane przez opiekuna, ze zgodą o uczestnictwo w biegu. Które znajduję się na stronie biegu.