Regulamin Biegu im. Janusza Sidły – dzieci

REGULAMIN BIEGU IM. JANUSZA SIDŁY

CEL BIEGU:

Celem biegu jest promocja zdrowego stylu życia, promocje dzielnicy jak i upamiętnienie lekkoatlety – oszczepnika Janusza Sidły.

ORGANIZATORZY:

UKS Szopienice,
ul. Obrońców Westerplatte 30
40-336 Katowice

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W biegu mogą uczestniczyć dzieci, które zostały  zapisane przez rodziców/ opiekunów prawnych  w dniu biegu wybierając jednocześnie dystans biegu.
 2. Rodzic/ opiekun prawny w dniu biegu odbiera pakiet startowy wraz z numerem startowym podpisując jednocześnie w dniu biegu  „Oświadczenie, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu”.
 3. Rejestracja w dniu biegu oznacza przyjęcie warunków regulaminu biegu..
 4. Zgłoszenie:
  W dniu biegu, kto pierwszy ten lepszy.
  Limit małych biegaczy to 100 osób.
  OPŁATA ZA DZIECKO TO 5 zł ( Obejmuje, medal, napój, drobny posiłek).

KATEGORIE:

Bieg dla dzieci będzie w oparciu fair-play, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie, oraz dyplom za uczestnictwo w Mini Biegu im. Janusza Sidły.

300 m dla chłopców i dziewczyn osobno
600 m dla chłopców i dziewczyn osobno

 

TERMIN I MIEJSCE:

Termin: 18 czerwca 2017 r. (niedziela)
Start: godz. 915 z pod hali ośrodka sportowego „Szopienice” ul.11-listopada 16, Katowice


DYSTANS:

-300 m.
-600 m.

BIURO ZAWODÓW DLA DZIECI :

Otwarte w dniu biegu
18 czerwca 2017 r. w godz. 800 – 900
ul. 11-listopada 16. Lista zawodników zostanie zamknięta osiągając 100 biegacza.

KONTAKT:

E-mail: kontakt@biegsidly.pl , 517-110-042 oraz 510-750-080

INFORMACJE DODATKOWE:

Każde dziecko biorące udział w biegu będzie miało możliwość udziału w zorganizowanych animacjach i atrakcjach do  których dzieci będą miały darmowy dostęp tj. wspólna zabawa, gry i wiele innych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu „karta zgłoszenia” w związku uczestnictwem w imprezie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883).
 3. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
  dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy.
  • uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału
  w imprezie,
 4. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu, a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 7. Za rzeczy zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 8. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.